VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme

Detaje te 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme
Parametri Vlera
Emri 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme
Shkarko VKM nr. 242 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese
Dokumenti 3.2 VKM nr. 242, 18.3.2015 – Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese.pdf
Madhesia 202.62 kB
Krijuar ne: 03/25/2015 16:45
Aktualizaur ne 03/25/2015 16:54

You may also like...