Category: Njoftime

NJOFTIM  PEZULLIMI

NJOFTIM  PEZULLIMI

Ju njoftojme se aktualisht kemi pezulluar procesin e konkurimeve  si mase parandaluese per shkak te situates se coronavirus, por ne vijim ne do ju njoftojme per datat e zhvillimit te procedurave.   Per çdo...

NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

NUMRAT E TELEFONIT TE DREJTOREVE TE BASHKISE

Per çdo informacion qe ju duhet, mos hezitoni te kontaktoni me drejtorite perkatese si me poshte: DREJTORIA EMER MBIEMER NR.TEL Drejtoria Juridike Daut Zeraj 695593602 Drejtoria e menaxhimit te pronave publike Sonela Haxhiraj 699939587...

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” nëSektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit) Lloji i diplomës...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore)

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Teknolog Ushqimor”

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Teknolog Ushqimor”

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist Arsimi në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Arsimi në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist Arsimi në Sektorin e Arsimit, Çerdheve dhe Sportit) Lloji i diplomës:“Arsim i lartë”, niveli...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për listen e verifikuar– Mjek

Njoftim për listen e verifikuar– Mjek

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë bazuar në Ligjin Nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar, VKB nr. 108, datë 27.11.2019 “Përmiratimin e numrit të punonjësve të Bashkisë,...