Category: Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist I Kontabilitetit”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist I Kontabilitetit”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist I Kontabilitetit” nëDrejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit të Bashkisë Vlorë...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (2 (dy) Specialist në Drejtorinë e Investimeve të Huajadhe Integrimit në BE) Lloji i diplomës: “Arsim i lartë”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore...

Bursat 2021-2022

Bursat 2021-2022

Në mbështetje të VKM-së nr 666 datë 10.10.2019” Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave dhe pagesave për nxenësit e arsimit parauniversitar  në instirucionet arsimore...