Category: Njoftime

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PROTOKOLL-ARKIVE NJ. A. SHUSHICË”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI  PARASHKOLLOR 2020-2021

REZULTATET PERFUNDIMTARE TE PORTALIT ARSIMI PARASHKOLLOR 2020-2021

VendPuneID zvap profil emri Mbiemer NrRendor Shenime 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Elisabeta Isufi 1 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor AMALIA RAPUSHI 2 E punësuar 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor Fatbardha Hitaj...

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL   (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” në Sektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” nëSektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit) Lloji i diplomës...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NE DETYRE DHE PRANIM NGA JASHTE SHERBIMIT CIVIL

(Përgjegjës në Sektorin e Arsimit , Çerdheve dhe Sportit) Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III të VKM nr.242, datë 18.03.2015, Vendimit...

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për listën e verifikuar– Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Protokoll-Arkive Nj. A. Shushicë” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore”   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE NGRITJE NE DETYRE   (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Përgjegjës i Sektorit të Pranimit në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”,...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” nëSektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” nëSektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Administrim regjistri – G.I.S” nëSektorin e Regjistrit Elektronik, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit) Lloji i diplomës...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist per mbrojtjen e femijeve

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...