Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës: “Shkenca sociale”, niveli minimal idiplomës “Master Profesional“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë...

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT

NJOFTIM I LISTES SE KANDIDATEVE TE POZICIONIT “KUJDESTARE SHTËPIE” PËR FAMILJET E FËMIJËVE NË INSITUCIONET E PËRKUJDESIT SHOQËROR PËR SHËRBIMET MBËSHTETËSE PËR FËMIJËT DHE FAMILJET (SHMFF)   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë...

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ ` Njoftim për vend të lirë pune Specialist Jurist dhe i Prokurimit Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës të Shqipërisë” (i ndryshuar);...

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ Njoftim për vend të lirë pune Specialist i Komunikimit dhe PR Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës të Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB...

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ Njoftim për vend të lirë pune Përgjegjës i Trajtimit të Mbetjeve Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës të Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB...

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ Njoftim për vend të lirë pune Përgjegjës I Sektorit të Landifillit Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës të Shqipërisë” (i ndryshuar); VKB...

Njoftim për vend të lirë pune

Njoftim për vend të lirë pune

​​BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ Njoftim për vend të lirë pune Specialist i Protokollit dhe Asistent I Drejtorit të Përgjithshëm Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961,datë 12.07.1995 “Kodi i punës iRepublikës të...

Njoftim për vende të lira pune

Njoftim për vende të lira pune

​                          BASHKIA VLORË _________________________________________________________________________ Njoftim për vende të lira pune Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjenvendore”, Ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995...