Category: Njoftime

SHPALLJE E LISTES PARAPRAKE TE FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E LISTES PARAPRAKE TE FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E LISTES PARAPRAKE TE FITUESVE “Specialist Pranimi” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të proceduravetë konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Pranimi Nj.A. Novoselë”...