“Xhaxhi Dritani, të falenderojmë që na zbukurove Vlorën”. Ky falenderim dhe tufa e luleve që më sollën sot në zyrë, fëmijët e një kopshti, ishte jo vetëm një dhuratë domethënëse për mua, por edhe një detyrim i madh për atë që duhet të bëjmë për ta.
Vlora e të nesërmes është për këta fëmijë të mrekullueshëm që, me intuitën e tyre, dinë të na përcjellin një botë të pasur me ngjyra dhe optimizëm.
Faleminderit fëmijë

You may also like...