Punojmë në keto orë te vona, ne rrjetin kryesor për te siguruar furnizim me uje te pijshem për qytetarët tanë.

You may also like...