🚗 Europ’Raid zgjedh sërisht qytetin tone si një destinacion për promovimin e turizmit

Shumë të rinj nga Franca dhe pjesa tjetër e Europes zgjodhën Vloren si destinacionin e tyre

Europ’Raid është një Klub i aventures që ka anëtarët e saj te cilët sëbashku pershkojnë më shumë se 10 mijë km në 23 vende të ndryshme europiane.

You may also like...