“BIG SEE ARCHITECTURE AWARDS 2019″

Projekti i Shëtitores buzë detit të Vlorës, do të jetë një nga projektet konkurruese në “BIG SEE ARCHITECTURE AWARDS 2019″ të organizuar nga Instituti për Ekonomi Kreative në Europen Juglindore.
Krye arkitekti shprehet si më poshte: Vazhdimi i pemeve te pyllit te Sodes mbi bregdetin 5 km të gjatë jo vetëm që krijon një tërësi harmonike, por edhe një identitet unik dhe specifik për qytetin bregdetar, tipik i peizazhit mesdhetar të Shqipërisë. Pisha Aleppo, një pemë vendëse në rajonin e Mesdheut, ka një trung të hollë dhe një kurorë të gjerë por të rrafshet, duke ruajtur pamjen në det gjatë gjithë kohës dhe duke ofruar hije për të gjitha llojet e aktiviteteve nën pemë.

 

You may also like...