Projekti CRISCO

Projekti CRISCO tashme ka përfunduar. Ishte një përvojë e shkëlqyeshme për 10 qytetet partnere dhe për pothuajse 2000 njerëzit e përfshirë direkt ose indirekt në projekt. Gjatë dy viteve (shtator 2017 deri në gusht 2019), ne patëm shkëmbime frymëzuese dhe pothuajse 100 evente lokale dhe nderkombetare te cilat synonin përmirësimin e kohezionit shoqëror dhe mirëkuptimit të ndërsjellë midis popullatës së qyteteve tona kozmopolite. Një falënderim i ngrohtë për të gjithë njerëzit dhe institucionet që bënë CRISCO një histori suksesi!

Do të gjeni këtu raportin përfundimtar të projektit!

 

 

 

Per shume informacion

CRISCO FINAL REPORT

CRISCO IN A NUTSHELL

CRISCO FINAL REPORT

 

You may also like...