Category: Kontratat Publike (Regjistri)

PROCEDURAT E ANKIMIT ADMINISTRATIV

PROCEDURAT E ANKIMIT ADMINISTRATIV

Të drejtat e personit të interesuar 1. Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i...