First Vespa Day Vlora

Eventi ” First Vespa Day Vlora” organizohet nga Vespa Club Vlora me mbeshtetjen e Bashkise Vlore dhe Kryetarit te saj, Dritan Leli. Ne kete event marrin pjese Vespistat e shoqatave VESPA te qyteteve Tirane, Durres, Prishtine si dhe perfaqesues te shoqatave VESPA, Angli, France, Itali.

You may also like...