NJOFTIM PER SHPALLJEN E KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN(Përgjegjës i Trajtimit të Mbetjeve)

NJOFTIM PER SHPALLJEN E KANDIDATEVE FITUES PER POZICIONIN
 Përgjegjës i Trajtimit të Mbetjeve
Kandidatët fitues, janë:
1. Denis Agaraj

You may also like...