Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve korrik -shtator 2018