Rehabilitimi i një tjetër rruge të kërkuar prej banorëve të Çoles

Ka nisur sot rehabilitimi i një tjetër rruge të kërkuar prej banorëve të Çoles. Në rrugën Fan Noli është hedhur shtresa e parë e stabilizantit për të vijuar më pas me asfaltimin.
➡️Bordurat, ndërtimi i shtresës së binderit, asfaltimi dhe vijëzimi janë hapat e radhës!
▶️Do të punojmë çdo ditë, deri në fund të projektit për riasfaltimin dhe riparimin e rrugëve të qytetit.

You may also like...