Takim me përfaqësues të KfW dhe ekspertët te AKUK

Gjate një takimi me përfaqësues të KfW dhe ekspertët te AKUK në lidhje me ecurinë e ndërtimit të Landfilld Sanitar të Sherishtes.

 

You may also like...