SHPALLJE E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE “SPECIALIST PRANIMI NJ.A NOVOSELË”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninSpecialist Pranimi Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatetpërfundimtare për këtë pozicion:

1. Gerald Sinaj                                           72 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

 

You may also like...