SHPALLJE E LISTES PARAPRAKE TE FITUESVE “Specialist Pranimi”

SHPALLJE E LISTES PARAPRAKE TE FITUESVE Specialist Pranimi

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist Pranimi Nj.A. Novoselë Drejtorinë e Ardhurave Vendore Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimincivil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjit, KPP shpall rezultatetparaprake për këtë pozicion:

1. Gerald Sinaj                                           72 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...