SHPALLJE “PËR PËRFUNDIM TË PROCEDURËS, “DREJTOR” NË KOPSHTIN NR.9”

REPUBLIKA E SHQIPERISË

BASHKIA VLORË

SHPALLJE “PËR PËRFUNDIM TË PROCEDURËS,“DREJTOR” NË KOPSHTIN NR.9

Bazuar Ligjin Nr.69/2012 “Për sistemin arsimorparauniversitar Republikën e Shqipërisë I ndryshuar , Udhëzim Nr. 2, datë 28.01.2020 Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit drejtorit institucionit publik arsimit parauniversitar, i ndryshuar Komisioni i Shqyrtimitdhe Vlerësimit Dosjeve;

Shpall rezultatet për pozicionin e Drejtorit Kopshtit Nr. 9, Bashkia Vlorë.

Nuk shpallet asnje kandidat fitues.

You may also like...