SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist turizmi” në Drejtorinë Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicionin “Specialist turizmi Drejtorinë e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimincivil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall rezultatetparaprake për këtë pozicion:

1. Ergita Kamberi                   77 pikë
2. Kozeta Halili                        71 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...