SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE SPECIALIST ”INXHINIER NDERTIMI”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE SPECIALIST INXHINIER NDERTIMI

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist Inxhinier ndertimi” Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit për këtë pozicion:

1. Mandi Karocieri               82 pikë

2. Kevin Vongli                   70 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...