SHPALLJE PARAPRAKE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar , në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit , Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit , Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit , KND shpall fitues për këtë pozicion:

  1. Klaudio Mehmetaj      78pikë

 

Drejtoria e BurimeveNjerëzore

BashkiaVlorë 

You may also like...