SHPALLJE FITUESI “PERGJEGJES”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Pergjegjes” në Sektorin e Planifikimit të Territorit, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Vlorë me procedurën e ngritjes ne detyre  sipas parashikimeve të nenit 26 të ligjit, KND shpall fitues për këtë pozicion:

  1. Klaudio Mehmetaj      78 pikë

 

 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...