THIRRJE PUBLIKE PÃ_R KÃ_SHILLIN VENDOR TÃ_ RINISÃ_