Zhvillimi i Markës dhe Logos për MIM Vlorë

Ndermarrja e Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve, Vlore shpall konkursin per dizain te logos te nderrmarrjes.

Logoja duhet të pasqyrojë temën e administrimit dhe qëndrueshmërisë së mbetjeve ne kombinim me turizmin në Bashkinë Vlorë.

Logoja do të përdoret si identitet për MIM Vlorë. Do të përdoret në të gjitha materialet promovuese, evenimentet dhe në të gjitha dokumentet zyrtare dhe botimet e bëra nga MIM Vlorë për sa i përket shtypjes së kokave të letrave, zarfeve, kartave të biznesit, ngjitësve etj., Për prodhimin e një game të formateve të veprave artistike, si dhe për zhvillimin e një faqeje Web-i.

Ne konurs mund te marrin pjesë dizajnues, studiot e artit grafik, artistë dhe student.

Për më teper informacion klikoni ne linkun Termat e references Logo MIM Vlora:

 

You may also like...