🚧 Tashmë dhe rruga ‘ Ismet Çakërri ‘ drejt rehabilitimit te saj. 🆗 Çdo investimi , çdo ndërhyrje në infrastrukturë po behet për qytetin e Vlorës ✔ #bashkiaqeduam #visitvlora

You may also like...