Ujësjellës Kanalizime po i kushton rëndësi zëvendësimit të kapakëve të pusetave në ato zona ku janë dëmtuar apo mungojnë. Gjithçka për eleminimin e rreziqeve për qytetarët dhe problemeve në rrjet. Puna është përqëndruar në të gjithë qytetin. Fotot në vijim jamë realizuar në zonën pranë “Albano& Romina”.

You may also like...