Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar

Bashkia e Vlores dhe biznesi i qytetit bregdetar pritet qe te marre pjese ne panairin nderkombetar te turizmit qe do te zhvillohet ne Tirane me date 24-25 Mars. Pergatitja me seriozitet e secilit prej pjesmarresve do te thote nje prezantim i qytetit ne menyren e duhur duke nxjere ne pah bukurite e Vlores dhe ate cfare ajo ofron. Per kete qellim u zhvillua nje takim, ku morren pjese perfaqesues te bizneseve te ndryshme ne Vlore. Promovimi i sherbimeve dhe produkteve turistike qe ofron Vlora, ngritja e nje rrjeti te paketave turistike, marrja e informacionit me te fundit me turizmin e shteteve te ballkanit perendimor, mbi legjislacionin dhe marreveshjet lehtesuese ndermjet shteteve, jane perfitimet nga ky panair i turizmit. Panairin nderkombetar i turizmit do te zhvillohet ne Tirane me date 24-25 Mars.

You may also like...