Category: Kërkes për Informacion

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Shkarko Regjistri i kerkesave per informacion Janar-Shkurt-Mars 2018