Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

 

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2018
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018

 

 

You may also like...