Mbi programin e banesave me kosto te ulet, nepermjet subvencionimit te interesave te kredise nga buxheti i shtetit

Ne vijim te njoftimit per projektin e subvencionimit te interesave te kredise nga buxheti i shtetit, per shkak te perditesimit nga drejtoria e strehimit prane MF&E te kufijeve minimale dhe maksimale te te ardhurave te familjeve, qe do te aplikojne per te perfituar nga ky projekt.

You may also like...