PROJEKT VENDIM NGA FONDI I KUSHTEZUAR ,6_ – JANAR 2023