Category: Legjislacioni

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË  KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË  KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË

  RREGULLORE E ORGANIZIMIT DHE FUNKSIONIMIT TË  KËSHILLIT TË BASHKISË VLORË   Vlorë, Shtator 2015   PJESA E PARË ORGANIZIMI I KËSHILLIT TË BASHKISË   Kreu I   Dispozita paraprake Neni 1   Objekti i rregullores...

VKM nr. 776 DT. 26.12.2018- PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E TË PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019

VKM nr. 776 DT. 26.12.2018- PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E TË PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019

  PËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE E TË PAGESAVE PËR NXËNËSIT E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2018-2019 Në...