Plani i Punes se Keshillit Bashkiak 2023

Projekt-Vendim, Miratimi i punes se K.B Vlore Janar 2023