Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Jurist” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

Lloji i diplomës:“Shkenca juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Aksioni për sigurinë e pushuesve

Nuk do të ketë asnjë tolerim në drejtim të subjekteve private që menaxhojnë plazhet por nuk plotësojnë kushtin më kryesor, atë të sigurisë së jetës së pushuesve. Bashkia e Vlorës, vijoi sot nëpërmjet Policisë...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

  REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “I kontrollit ne terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji...

Verifikimi i të gjitha taksive pirate

Verifikimi i të gjitha taksive pirate

Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Dritan Leli, zhvilloi sot një takim me drejtorin e Policisë së Vlorës, Gentjan Shehaj. Leli e priti në zyrën e tij, kreun e Policisë. Në takim edhe shefi i...

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore)

SHPALLJE PËR NGRITJE NË DETYRË (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore) Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “JURIST” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “JURIST” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE  SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “JURIST” në Sektorin e Pronave Publike, Drejtoria e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve) Lloji...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Urbanist

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Urbanist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Shpallje per verifikim paraprak – Specialist Urbanist

Shpallje per verifikim paraprak – Specialist Urbanist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë tënenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuardhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE NGRITJE NE DETYRE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

          REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE   DHE NGRITJE NE DETYRE   (Drejtor në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore) Lloji i...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist “Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Urbanist” në Drejtorinë e Planifikimit dhe Projektimit te Territorit)

Lloji i diplomës “Urbanistikë”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...