Category: Projekt vendimet e keshillit

PV-PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESIT TË BASHKISË VLORË NË ASAMBLENË E AKSIONARËVE TË SH.A UJËSJELLËSI

PV-PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESIT TË BASHKISË VLORË NË ASAMBLENË E AKSIONARËVE TË SH.A UJËSJELLËSI

Detaje te 7. PV-PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESIT TË BASHKISË VLORË NË ASAMBLENË E AKSIONARËVE TË SH.A UJËSJELLËSI Parametri Vlera Emri 7. PV-PËR MIRATIMIN E PËRFAQËSUESIT TË BASHKISË VLORË NË ASAMBLENË E AKSIONARËVE TË SH.A UJËSJELLËSI...

PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË

PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË

Detaje te 6. PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË Parametri Vlera Emri 6. PV – PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË PËRHERSHËM ARTISTIKO- KULTUROR TË BASHKISË VLORË Pershkrimi Bazuar...

PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT

PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT

Detaje te 5, PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT Parametri Vlera Emri 5, PV – PËR NGRITJEN E KOMISIONIT KËSHILLIMOR PËR DHENIEN E TITUJVE VENDORË TË NDERIT...

PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE

PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE

Detaje te 4. PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE Parametri Vlera Emri 4. PV – PËR MBARIMIN E MANDATIT TE ANETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE VLORE Pershkrimi Këshilli...

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015

Detaje te 3. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË PËR MUAJIN TETOR 2015” Parametri Vlera Emri 3. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE NGA TË ARDHURAT E BASHKISË...

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 01-31 TETOR 2015

PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 01-31 TETOR 2015

Detaje te 2. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 01-31 TETOR 2015” Parametri Vlera Emri 2. PV – “PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN 01-31 TETOR 2015” Shkarko  PËR DHËNIEN E...

PV – PËR SAKTËSIMIN E KUFIJVE TË RRUGËS “MURAT TËRBAÇI” TË QYTETIT TË VLORËS

PV – PËR SAKTËSIMIN E KUFIJVE TË RRUGËS “MURAT TËRBAÇI” TË QYTETIT TË VLORËS

Detaje te 1. PV – PËR SAKTËSIMIN E KUFIJVE TË RRUGËS “MURAT TËRBAÇI” TË QYTETIT TË VLORËS Parametri Vlera Emri 1. PV – PËR SAKTËSIMIN E KUFIJVE TË RRUGËS “MURAT TËRBAÇI” TË QYTETIT TË VLORËS...