Zbatimi i Reformës së Ujit

ECF47AAA-1F02-4476-B129-9FE3F38CAE2D
0FEBA9E8-C7D0-4008-B36E-EA6BB7291B51
5CE8227E-D298-4FA6-8D2A-67943DBFA8A1
CE0AD115-967F-4922-B7A0-62C2B899E817
3BEA0905-0355-48B6-A68E-354248E2A21E

Reforma e Uji mbushi një vit. Sot, është zhvilluar edhe Analiza e Performancës së Ujësjellës Kanalizime gjatë këtij aksioni. Gjithcka me inisiativën e Prefektit të Qarkut të Vlorës, Flamur Mamaj. Prefekti i Qarkut u shpreh i kënaqur nga puna e realizaur deri më tani në zbatim të Reformës së Ujit. Në këtë mbledhje analizë, Drejtori i Ujësjellës Kanalizime, Dorian Xhelili ka raportuar në lidhje me rezultatet e arritura gjatë aksionit. Lidhja e kontratave të rregullta duke eleminuar lidhjet dytësore pa kontrata dhe ujëmatës, vendosja e ujëmatësave funksionalë e të kalibruar, shlyerja e të gjitha detyrimeve të prapambetura, ose lidhja e atmarrëveshjeve për shlyerjen me këste, krijimi i një culture të re marrëdhëniesh efektive, korrekte dhe transparente ndërmjet Ujësjellës Kanalizime dhe konsumatorëve, objektivat kryesorë të këtij aksioni. Po ashtu u lanë edhe detyra për periudhën në vazhdim në zbatim të Reformës së Ujit.

You may also like...