Instalimi i ndriçimit të ri

Në zonën e Skeles nisi instalimi i ndriçimit të ri. Kryetari i Bashkise Dritan Leli, pa nga afer punën qe po behet për instalimin e shtyllave të reja të ndriçimit. Eshte menduar që të kete elemente të veçante , të cilat jane të vendosura pranë Portit dhe që në fakt simbolizojne edhe anijet me vela.

You may also like...