Drejtoria e Integrimit Evropian në Bashkinë Vlorë

Drejtoria e Integrimit Evropian në Bashkinë Vlorë Misioni kryesor i Drejtorisë së Integrimit Evropian është: Të mbështesë dhe koordinojë strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga proçesi...