Sistemim asfaltimi i rrugës Veledin Kollozi dhe Xhebro Gjika

Sistemim asfaltimi i rrugës “Veledin Kollozi”, “Xhebro Gjika” dhe i bllokut te banimit në brendësi te kompleksi Konadit.
Projekti që po paraqesim në fazën e projekt-zbatimit, konsiston në zgjidhjen optimale për rikonstruksionin dhe asfaltimin e rruges “VELEDIN
KOLLOZI”, “XHEBRO GJIKA” dhe blloku te banimit ne brendesi te KONADIT.

Blloku i Konadit gjendet ne kushte të pa banueshme dhe problematike për banorët e zones, problemi në rruge, trotuare dhe mos ekzistenca e hapësirave të gjelbërta.
Blloku i Konadit do të ketë një konceptim të hapësirave të gjelbërta. Sistemim dhe asfaltim i rrugëve në brendësi të bllokut.

Do të projektohen hapësira çlodhëse dhe rekreacioni për fëmijët dhe të moshuarit.

You may also like...