i-Alarms

i-ALARMS – Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System

Në një kohë të ndryshimeve globale, bota po përpiqet të përballet me kushtet e reja të jetës, të cilat lidhen ndjeshëm me ndryshimin e klimës dhe rreziqet natyrore. Një zgjerim i zjarreve pyjorë dhe përmbytje të rënda dhe më të shpeshta tashmë po ndodhin në të gjithë botën. Ndryshimi i klimës do të shkaktojë strese shtesë mjedisore dhe kriza shoqërore në rajone tashmë të prekshme nga rreziqet natyrore, varfëria dhe konfliktet. Në një studim të fundit të Bankës Botërore (2010) thuhet se “sistemet e paralajmërimit të hershëm të rrezikut kanë një përfitim të madh sepse mund të shpëtojnë jetë dhe prona. Infrastruktura kritike zvogëlon humbjen e jetës dhe pronës gjatë dhe pas një katastrofe. Sidoqoftë, çka është e rëndësishme, varet nga situata dhe rreziku. moti dhe përmbytjet.

Pra, investimi në këto sisteme dhe infrastrukturë të reja kundër rrezikut siguron përfitime ndihmëse të cilat ofrojnë mbrojtje nga rreziqet brenda kufizimeve fizike dhe në përgjithësi është më e lirë të parandalohet dhe mbrohet sesa të rikthehen. Megjithëse nuk është gjithmonë e parëndësishme se çfarë duhet të mbroni, provat mbi kostot dhe përfitimet e uljes së rrezikut nga katastrofat në mënyrë të vazhdueshme tregojnë se investimet në sistemet paralajmëruese të hershme dhe infrastrukturat mund të shpëtojnë jetë dhe të parandalojnë dëmtimin e pronave. Sistemi i propozuar i paralajmërimit të hershëm për shumë rreziqe konsiderohet i përshtatshëm për qëllimet e mësipërme, pasi ai mund të përdoret nga autoritetet lokale dhe publiku si një mjet informacioni për kërcënimet në pritje. Ështja e adresuar në kuadër të projektit të propozuar “i-ALARMS” është përqendruar në zhvillimin e një mjeti operacional dhe vlerësimin e një sistemi unik të mëparshëm të paralajmërimit të hershëm (EWS) të organizuar sipas natyrës së biologjisë lokale dukuritë anësore të rreziqeve natyrore.

Bazohet në vëzhgimet historike dhe të reja hidro-meteorologjike dhe pyjet e zjarrit dhe sistemet e modelimit. Parashikimi i rrezikut të motit dhe zjarrit është një nga mjetet më të fuqishme për të menaxhuar previsionin dhe fillimin e angazhimeve për zjarrfikës. Ndryshimet klimatike, veçanërisht në dekadën e fundit, shoqërohen me ngjarje të mëdha hidro-meteorologjike dhe zjarr, si stuhi konvektive intensive dhe zjarre në tokë të egra. Në zonat SE të Adriatikut dhe Jonit, shqetësimet e mëdha të motit që shumohen përgjithësisht nga perëndimi në lindje shpesh shkaktojnë shi të fortë dhe erë të fortë, të cilat ndonjëherë çojnë në përmbytje katastrofike, dëme në infrastrukturë dhe katastrofa të tjera. Për më tepër, thatësia e zgjatur gjatë verës së bashku me ekzistencën e biomasës së vdekur të grumbulluar në ekosistemet e dëmtuara rrisin rrezikun e zjarreve të pyjeve. Rreziqet e mësipërme ndodhin zakonisht në të njëjtën kohë në S Albania dhe NW Greqi, pasi këto zona fqinje karakterizohen nga kushte të ngjashme moti dhe ndryshueshmëri.

 

Partnert e Projektit

  • LB (P1) UNIVERSITY OF IOANNINA – RESEARCH COMMITTEE / DEPARTMENT OF PHYSICS
  • PB2 National Observatory of Athens
  • PB3 Municipality of Corfu
  • PB4 MUNICIPALITY OF VLORA
  • PB5 AARHUS INFORMATION CENTRE VLORE

You may also like...