Projekt _Vendimi Ardhurat nga bashkia Shkurt 2020 (1)