NJOFTIM PËR MBLEDHJEN E KËSHILLIT TË BASHKISË – 19 Nentor 2015