VENDIM-I-KËSHILLIT-TË-BASHKISË-VLORË-nr02-DATE-31.01.2017