Vlore – 18c-II Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (Dellinje-Poro)