Vlore – 18c-VII Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (vlore plazh-rradhime)

You may also like...