Vlore – 19e Hapësirave publike, rrugëve të biçikletave dhe kembesore të propozuar 25000