Projektvendim, Miratimi i demshperblimit financiar nga djegia, Z. Engjellushe Halili