Projekt-Vendim, Miratimin e Bordit te perfaqesusve te Bashkise ne Institucioneve Arsimore (1)