SHPALLJE PERFUNDIMTARE E LISTES FITUES “PERGJEGJES”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninPërgjegjës Sektorin e Arsimit, Cerdheve dhe Sportit, Bashkia Vlorë, me procedurën e ngritjes në detyrë sipas parashikimeve nenit 26 ligjitKND shpall fitues për këtë pozicion:

1. Fjona Cukani                         89 pikë
2. Marsela Begotaraj                  74 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...