Detyrat e administratës së njësisë administrative Administrata e njësisë administrative kryen këto detyra (1)