Category: Kërkes për Informacion

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019 Shkarko Regjistri...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik – Gusht –Shtator ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Korrik –...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill – Maj –Qershor ) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill – Maj...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019 Parametri Vlera Emri  Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar – Shkurt – Mars) 2019 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar –...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor –Nentor – Dhjetor ) 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor –Nentor – Dhjetor ) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor –Nentor – Dhjetor ) 2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor –Nentor – Dhjetor) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor –Nentor –...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018

    Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion...

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

  Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Prill-Maj-Qershor) 2018 Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor) 2018...

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Shkarko Regjistri i kerkesave per informacion Janar-Shkurt-Mars 2018

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Prill- Maj- Qershor 2017 Shkarko REGJISTRI I...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Janar- Shkurt- Mars2017 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE...