Vlora, Mbretëresha e Rivierës Shqiptare

Kërkes për Informacion

Kërkes për Informacion

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018

    Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Korrik –Gusht – Shtator ) 2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i...

October 4, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018

  Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Prill-Maj-Qershor)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe...

August 30, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve...

April 11, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION...

February 2, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION...

February 2, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER...

February 2, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION...

February 2, 2018

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION TETOR – DHJETOR 2016

Nr#: Data e regjistrimit të kërkesës Objekti                                                            ...

March 1, 2017

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION...

January 19, 2017

Read More

Kërkes për Informacion

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER...

January 19, 2017

Read More