Category: Njoftime

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist I Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist I Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe pikës 1 të Kreut II...

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE  DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore)

 REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist i Borxhit në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”,...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE:  “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST I KONTROLLIT NË TERREN”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist I kontrollit në terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave...

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E  FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESVE: “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve...

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist i Kontrollit ne Terren”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist i Kontrollit ne Terren” në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave...

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

SHPALLJE PARAPRAKE FITUESIT “SPECIALIST JURIST”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist Jurist” në Drejtorinë e Pronave Publike dhe Menaxhimit të Aseteve...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist i Kontrollit ne Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist I Kontrollit në Terren

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist I Kontrollit në Terren

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”

SHPALLJE FITUESI “DREJTOR”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Tarifave dhe Taksave Vendore, Bashkia Vlorë me...

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Jurist

Njoftim për listen e verifikuar– Specialist Jurist

Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele,...